Fritz Leonhardt emlékére

2000.01.06 10:52
Fritz Leonhardt a tartószerkezetek oktatói, tervezıi és megvalósítói elıtt a huszadik századi mérnökök 
egyik legnagyobb alakja. Hosszú élete (1909-1999) mellett hallatlan munkabírásának, szorgalmának 
köszönhetı, hogy olyan sokat adott a mérnök társadalomnak - mővei mellett rendkívül bıséges 
szakirodalmat, tankönyvet írt.

https://www.plan31.hu/pub/Fritz_Leonhardt.pdf